BCF BimSnippet; usecase sparingen

Sparingen zijn een belangrijk onderdeel van een bouwwerk. Naarmate het proces vordert, raken meer partijen betrokken. Het communiceren van modeldata gebeurt met de open standaard IFC (Industry Foundation Classes), het communiceren hierover met de open standaard BCF (BIM Collaboration Format). De combinatie van de standaarden heeft zichzelf in de praktijk bewezen.

Sparingen communiceren met IFC en BCF
In de praktijk is het gebruik van een sparingenmodel effectief gebleken. Het communiceren van enkel simpele objecten welke een sparing beogen, is effectiever dan een installatiemodel verstrekken op basis waarvan zelf moet worden beoordeeld welke grootte de sparing krijgt in relatie tot het betreffende leidingwerk. Het sparingenmodel is relatief klein en kan eenvoudig door diverse partijen worden gebruikt als referentie voor het definitieve ontwerp. Dit kan door het model zichtbaar te maken in de eigen ontwerpomgeving.

Sparingen communiceren met een BimSnippet
Een nieuwe en meer effectieve manier van communiceren over sparingen, kan door gebruik te maken van een BimSnippet, als onderdeel van een opmerking in BCF. De modeldata van een sparing kan daarmee onderdeel zijn van de opmerking en als zodanig in diverse software gebruikt worden ter beoordeling en verwerking. Daarmee is de behoefte om een compleet en actueel sparingenmodel minder van toepassing wat de snelheid bevordert en helpt bij de coördinatie van sparingen.

Er zijn ook andere voorbeelden mogelijk: Wanneer een leiding door een constructieve wand snijdt, dan kan een signalering hiervan worden verstrekt aan de modelleur van de leiding, met het verzoek om een sparingopgave te modelleren. In het geval van een BCF met BimSnippet, kan de installateur de modeldata verstrekken in een reactie op het verzoek. Deze modeldata kan vervolgens gedeeld worden met andere betrokkenen, zoals een constructeur of architect. Daarmee kan per situatie en op basis van specifieke modeldata, een ontwerp tot stand komen.

Conclusie:
Het gebruik van een BCF met BimSnippet kan het proces om te komen tot sparingen versnellen, dit door de mogelijkheid om verschillende alternatieven op voorhand uit te werken en mee te zenden met de communicatie met BCF. Ook de reactie op een verzoek om een sparing in een object te maken, kan door het aanleveren van alternatieven sneller leiden tot een definitief ontwerp.
Daarmee zijn er zowel aan de zijde van degene die een sparing wenst, als degene die deze moet beoordelen, mogelijkheden om alternatieven aan te dragen, welke direct in een ontwerpomgeving kunnen worden toegepast. Hiermee kan een proces om te komen tot sparingen, sneller en effectiever worden afgehandeld.

Met een BCF met BimSnippet kan een ontwerper een sparingobject wijzigen en verstrekken, om daarmee sneller komen tot een oplossing. Het gewijzigde object kan worden verstrekt, niet enkel het verzoek om deze te wijzigen in een nieuw sparingenmodel.
Per sparing kan worden beoordeeld voor welke ontwerpende partij dit van invloed is. Deze opmerkingen met sparingobjecten kunnen daardoor gericht aan een ontwerper worden verstrekt. Er hoeft niet worden gezocht naar de objecten in raakvlak, omdat dit al in de opmerking geborgd is.

Het gebruik van een BCF met BimSnippet zorgt ervoor dat het sparingenmodel minder leidend is. Het wachten op een compleet en actueel sparingenmodel is door gebruik van BCF met BimSnippets niet meer van toepassing.

Het bijhouden van de status van de verschillende objecten op de verschillende posities, kan vereenvoudigen door gebruik van BCF met BimSnippets. De status van de opmerking is namelijk de status van een bepaalde sparing op een bepaalde positie, inclusief de modeldata van de betreffende sparing. De historie van de opmerking is tevens geborgd in BCF en kan eenvoudig worden gedeeld voor gebruik in verschillende software.

De kans dat een sparing over het hoofd wordt gezien, is beperkt bij gebruik van een BimSnippet en BCF omdat er een opmerking per beoogde sparing kan worden gemaakt, inclusief bijbehorende modeldata. Deze kunnen door de ontvanger eenvoudig worden afgehandeld.

Potentie BimSnippets
De potentie voor een BimSnippet is groot, gezien het voorbeeld over sparingen. Maar daarnaast zijn er meerdere toepassingsmogelijkheden. Denk hierbij aan ontwerpvoorstellen, specifieke modeldata behorende bij een bepaald product en verzoek tot wijziging van een ontwerp, bijvoorbeeld omdat dit een wens is van de opdrachtgever. De meerwaarde van een BimSnippet kan in de praktijk worden getoetst op het moment dat de functie wordt toegevoegd aan de applicaties zoals in gebruik. Daarom zijn de softwareontwikkelaars nu aan zet.