De open standaard BCF is ruim twaalf jaar geleden ontwikkeld, in eerste instantie om beter te kunnen communiceren tussen ontwerpapplicaties. En veelal met tussenkomst van een zogenaamde ‘BIM Coordination Tool’ of ‘Modelchecker’. Het ging dan wellicht om ‘Issues’ of ‘Clashes’, maar de tijd heeft geleerd dat het inmiddels zoveel meer is.

Met BCF kunnen gebruikers over en weer communiceren, zoals ook bij sms- of WhatsApp- berichten gewend, eventueel aangevuld met een andere of nieuwe positie in de virtuele omgeving. Een combinatie van teksten, plaatjes en een camerastandpunten welke te gebruiken zijn in een applicatie van voorkeur. De communicatie is verpakt in een communicatie-pakketje, bekend als BIM Collaboration Format (BCF). Uit te wisselen als een bestand (XML) of rechtstreeks met andere applicaties (API).

Met de komst van meer en meer verschillende applicaties welke dezelfde manier van communiceren met BCF gebruiken, is de toepassing in de loop der jaren enorm verbreed. Technologische ontwikkelingen zoals de Common Data Environment (CDE) hebben een stimulans gegeven aan de open standaard BCF, juist omdat het aantal gebruikers is toegenomen.

Tijdens de buildingSMART International Summit in Montreal, werd door buildingSMART Benelux een bijdrage geleverd aan het onderwerp BCF. Mathijs Natrop heeft een presentatie gegeven over het lopende BCF Initiatief en inzicht gegeven in een praktijkvoorbeeld waarbij BCF wordt gebruikt om opties van kopers bij nieuwbouw te communiceren.

Er zijn nog veel meer andere praktijkvoorbeelden welke totaal van elkaar verschillen en daarmee ook van de oorspronkelijke gedachten achter BCF. Waar het in het ontwerp veelal gaat om ontwerpwijzigingen of fouten, is er in de meeste andere praktijkvoorbeelden met BCF juist geen sprake van een fout.

De verwijzing zoals in de applicatie van voorkeur gebruikt, is er echter nog steeds. Het is onveranderd sinds het ontstaan. Het is een ‘issue’ of ‘clash’ waarbij op ‘new slide’, ‘new issue’ of ‘create clash’ moet worden geklikt om te komen tot een nieuw communicatie-pakketje. De BCF kaart zegt niet voor niet in de titel; BIM communicatie, geen punt met BCF! Mathijs liet tijdens de presentatie zien dat BCF zoveel meer is dan een ‘issue’ en stelde daarbij voor om ‘Topics’ te gebruiken!

Meer informatie over de open standaard BCF, toepassingen in de praktijk of een ander inzicht, kunt u contact opnemen met Mathijs Natrop