BIM Aansturen Bouwplaats

BIM betekent een verandering, ook op de bouwplaats. Waar voorheen de bouwplaats werd aangestuurd met behulp van tekeningen, staat nu BIM centraal. Het gaat om virtueel bouwen waarbij aspectmodellen in onderlinge samenhang zichtbaar zijn. Geen werktekening, want dit is slechts een fragment van het geheel, een doorsnede op een bepaalde positie. Het gaat om de benodigde informatie en de manier waarop dit met de bouwplaats wordt gecommuniceerd.


Een traditionele werktekening voorziet de bouwplaats van informatie waarmee het bouwwerk gerealiseerd kan worden. Voor een bouwwerk zijn daarom verschillende werktekeningen nodig. De kunst hierbij is het leggen van relaties tussen deze verschillende tekeningen. Een schat aan ervaring levert het inbeeldingsvermogen waarmee het bouwwerk in gedachten wordt weergegeven. Problemen worden gesignaleerd indien het inbeeldingsvermogen de relatie heeft kunnen leggen tussen verschillende tekeningen en daarbij een omissie voorziet. Met de komst van BIM is dit verleden tijd. Relaties zijn zichtbaar in het gebouwmodel.

Op een gemiddelde werktekening staat veel informatie. Toch zal er zelf gezocht moeten worden naar relaties die betrekking hebben op een bepaalde bewerking, zoals het plaatsen van stelkozijnen. Op de werktekening staat de sparingmaat van het metselwerk, het is nu de kunst om aan de hand van deze informatie, de werkelijke maatvoering te bepalen. Een kwestie van optellen en aftrekken, aan de hand van verschillende tekeningen. In de praktijk komt het voor dat een timmerman een aantal maten op een stuk resthout schrijft en hiermee de bewerking uitvoert.

Het kan ook anders, namelijk door enkel relevante informatie op een overzicht te verwerken. Als het gaat om het plaatsen van stelkozijnen, dan zijn de raakvlakken relevant. Denk aan de wand waar het stelkozijn op moet worden gemonteerd, de fundering van waaruit gemeten kan worden en natuurlijk het stelkozijn zelf. De aspectmodellen leveren de informatie, afkomstig uit BIM. Door enkel deze relevante informatie op een overzicht te verwerken, kan men op de bouwplaats gericht een bewerking uitvoeren.

Actuele overzichten on-the-fly genereren ten behoeve van de uitvoering van een bewerking, ook dat is BIM op de bouwplaats.

Reageren kan hier: