BIM congres 2014

Solidu was uitgenodigd om tijdens het middagprogramma te spreken. Dit middagprogramma stond in het teken van het Nationaal BIM Congres, een jaarlijks evenement georganiseerd door ICN Solutions. De vraag vanuit ICN om te komen spreken op het congres, werd uiteraard positief ontvangen. Het verspreiden van ‘BIM op de bouwplaats’ is een doelstelling van Solidu. De kennis, zoals tevens verwoordt in de ECPPM paper [BIM on the construction site; generating task specific drawings on demand] die samen met Leon van Berlo (TNO) is opgesteld, komt door het geven van een presentatie automatisch bij veel mensen terecht. Het is dan de hoop dat mensen er over na gaan denken, er vertrouwen in krijgen en zelf ook gaan toepassen.

@BIM_ihw aan het woord
@BIM_ihw aan het woord

De presentatie stond gepland van 13:45u tot 14:15u. In niet meer dan dertig minuten zijn er een tweetal zaken aan de orde gekomen, namelijk een stukje trends en BIM op de bouwplaats. De trends gaven een inleiding op het werken met data. Alhoewel de meeste aanwezigen al lang bekend zijn met het werken met data, geeft de toekomst een ongrijpbaar en moeilijk voor te stellen beeld. Met name de toename van rekenkracht van chips, die elke 18 maanden verdubbeld (!) zal ons menselijk brein overstijgen. Welke tools ontwikkeld gaan worden met behulp van deze chips, in combinatie met sensortechnologie en het ‘internet van dingen’, daar kan men nu enkel naar gissen.

De eerste vijf minuten ging het over trends, de rest van de presentatie was ingericht rond de paper over ‘BIM op de bouwplaats’. Wat is BIM op de bouwplaats, was de eerst gestelde vraag? De volgende slide gaf een tablet weer. Natuurlijk is de tablet een tool die gebruikt kan worden op de bouwplaats. Het vormt daarmee wellicht een onderdeel van BIM op de bouwplaats. Zo kan ook de Virtual Reality bril van Oculus een tool zijn op de bouwplaats, echter iedereen die niet met tablet, VR-bril of ander geavanceerde tool rondloopt, heeft waarschijnlijk een tekening bij zich. Dat maakt niet uit, want een tekening is ook een informatiedrager, net als een tablet of bril. Het gaat om de informatie die wordt weergegeven.
NBC01
Inhoudelijk werd antwoord gegeven op de vraag hoe actuele informatie taakgericht en op verzoek kan worden gegenereerd uit BIM. Met een paar kleine voorbeelden werd duidelijk hoe verschillende aspecten in onderlinge samenhang op verzoek kunnen worden weergegeven, ten behoeve van een bepaalde taak of bewerking. Deze informatie-overzichten zien er wellicht uit als tekeningen, maar geven de benodigde informatie weer op verzoek van de bouwplaats medewerkers. Waar men traditioneel het gebouw opsplitst in tekeningen per discipline, kan het gebouwmodel ook opgesplitst worden in taken, waarbij benodigde relaties op verzoek worden weergegeven. Dit is naar behoefte in plaats van naar aanbod.

Na afloop van de presentatie zijn er veel positieve reactie binnengekomen. Ook op social media werd positief gereageerd. Met name het enthousiasme en de inhoud werd goed ontvangen. De organisatie van het congres heeft laten weten dat zij volgend jaar graag weer op Solidu rekent! Dit compliment wordt graag even positief beantwoord. Graag tot volgend jaar!