BIM en ‘definitieve tekeningen’?

Gelukkig zijn er inmiddels steeds meer ondernemers die BIM hebben geïmplementeerd. Zij zijn in staat om dit te ‘verkopen’ aan potentiele klanten, maar in hoeverre heeft de implementatie werkelijk geleid tot een BIM-omgeving?

In de praktijk zie ik nog genoeg ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld op het gebied van uitvoering. De ontwikkeling, vanaf initiatieffase, gebeurt steeds vaker in BIM. Uiteindelijk komt een bouwbedrijf in beeld voor de realisatie van het bouwwerk. BIM groeit naarmate de fasen vorderen. Toch lijkt er in sommige gevallen tijdens uitvoering een stap achteruit gezet te worden. Neem bijvoorbeeld een willekeurige bouwplaats. Het project wordt uitgevoerd in BIM maar toch liggen er stapels tekeningen in de bouwkeet met een status ‘uitvoering’ of ‘definitief’. Wat betekent deze status in BIM? Heeft de stempel überhaupt een status? Men realiseert een gebouw op basis van BIM. De tekening is vervangen door een model en het bouwteam belooft deze in werkelijkheid te realiseren. Wie is verantwoordelijk voor de stempel die de tekening haar zogenaamde definitieve status geeft? De tekening is een uit het model gegenereerde weergave van een doorsnede op een bepaalde positie. Centraal staat het model en haar informatie. Dit is een virtuele wereld en elke weergave in witdruk uit deze virtuele wereld is een momentopname en daarnaast een fragment van het geheel. BIM staat centraal, niet de gegenereerde witdruk. Van belang is de referentie naar het model en niet de status ‘definitief’.

werktekening

Waarom liggen er tekeningen in een tekeningenkast zoals traditioneel toegepast? Om de bouwplaats te voorzien van benodigde informatie, in combinatie met het feit dat men op de bouwplaats (nog) niet met tablets rondloopt. Dit is belangrijke informatie, namelijk informatie waardoor uitvoering mogelijk wordt. Omdat deze informatie herleidbaar is, hoeft de tekening niet in de traditionele tekeningenkast. Het is de portfolio van het bouwproces, ter informatie (BIM). De onderhoek van de tekening verandert, namelijk met de informatie die leidt naar het model van waaruit de tekening een gegenereerde weergave is. “Deze tekening is een afgeleide van model ….” Met daarbij de opsomming van (deel)modellen die zijn verwerkt op tekening. Noemen wij deze tekening nog steeds werktekening of impliceert dat de benodigde verandering te weinig?

Reageren mag hier.

Reacties zijn gesloten.