BIM; in het kielzog van Darwin

Charles Darwin had in de 19e eeuw weinig te maken met bouwkunde. Hij richtte zich met name op natuurlijke historie, biologie en geologie. Toch zijn de conclusies die hij trok op basis van deze disciplines breder toepasbaar. Ik zou graag praten over zijn conclusie, toepasbaar in de huidige bouwkunde. Ik zou het hebben over BIM, de moderne bouwmethodiek die de traditionele markt in de vergetelheid stopt. Het werken met een intelligent gebouwmodel, geautomatiseerde processen en een communicatiestructuur waarbij samenwerking van groter belang is. Zonder veel verder uit te weiden over de toepassing van BIM, zal Darwin concluderen wat hij al eerder concludeerde, namelijk; diegene die zich het best aan kan passen aan de veranderde omgeving, zal overleven. BIM is een feit, steeds vaker gevraagd door een opdrachtgever en steeds vaker toegepast door participanten in het bouwproces. Zonder op deze veranderde omgeving te reageren en daardoor vast te blijven zitten in het oude stramien van traditionele methoden en werkwijzen, zal uitsterven een feit zijn. Leer van de geschiedenis en laat de onderneming geen langzame dood sterven. Stap in een BIM-wereld en ervaar de toekomst.

Darwin