BIM Nijmegen

Omdat Nijmegen zoekt naar het lelijkste gebouw van de stad, ontstaat een kans. Laat dit de manier zijn om te verduurzamen, vernieuwen, innovatie stimuleren en natuurlijk verfraaien. Laatstgenoemde is maar een mening, echter wel een belangrijke dat onderdeel vormt van de uitdaging. De uitslag wordt op 17 maart bekendgemaakt, laat dit ook het startsein van de uitdaging zijn.

BIM Nijmegen

De Uitdaging
Creëer een BIM-omgeving en toon de eigenschappen van BIM. Hierdoor komen onderwerpen aan bod zoals energieprestatie, kosten en natuurlijk uiterlijke kenmerken, iets waar Nijmegen ook een mening over heeft, zo blijkt.

Welke transformatie heeft de meeste potentie? Wat zijn de gevolgen, niet enkel voor bijvoorbeeld de energieprestatie, maar ook voor de uiterlijke verschijning, de beeldvorming in het gebied? De prestatievraag is daarom mogelijk al interessant. De keuze is een mening, de uitwerking is techniek. Welke combinatie van beiden geeft dé oplossing voor Nijmegen?

Zet betrokken partners aan tafel en laat ze actief deelnemen. Deel kennis omtrent BIM en ervaar de mogelijkheden. Actieve betrokkenheid bij de realisatie van de transformatie, levert een grote hoeveelheid aan kennis, in potentie, niet enkele voor de bouwer of ontwerper maar voor alle betrokkenen.

Het is een stimulans voor de bouw en tevens een stimulans voor innovatie. Noem het een Innovatieboost.

Wat het oplevert
Nader te bepalen, the sky is the limit. Het levert wat ervan gemaakt wordt. Hoe ziet deze BIM-omgeving eruit en welke informatie zit er in? Wat zegt deze informatie over onderwerpen zoals ontwerp maar ook over bijvoorbeeld beheer en onderhoud?

Wat het naar alle waarschijnlijkheid oplevert, is kennis. Daarnaast een percentage faalkostenreductie op verschillende terreinen, afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers en hun inzet. Het kan voor Gemeente Nijmegen een manier zijn om te profiteren van beschikbare kennis en geeft inzicht in de nieuwe manier van bouwen middels BIM.

Welke raakvlakken dit heeft met bijvoorbeeld gemeentelijke diensten, kan men ervaren. Wat betekent het wanneer een gebouwmodel centraal staat, in plaats van een veelvoud aan horizontale- en verticale doorsneden? Wat zijn de raakvlakken met bijvoorbeeld ‘private kwaliteitsborging’, LEAN, ketensamenwerking, passief bouwen, et cetera? De mogelijkheden zijn eindeloos.

Wat vergt het
Een uitgeslapen en betrokken houding. ‘Willen is kunnen’, in dit kader vergt het motivatie en inzet. Kennis is alom aanwezig, het is de kunst hiervan te profiteren door samenwerking. Niet het wiel opnieuw uitvinden maar profiteren van aanwezige kennis en techniek. Het vergt wellicht een andere ‘mindset’.

Lelijk is volgens een betekenis; als je iets niet fijn vindt om te zien of te horen. ‘Fijn’ is leuk en prettig. Het is daarmee niet leuk en prettig om naar een lelijk gebouw te kijken. Erg duidelijk maar ook subjectief. Daarmee is dit vraagstuk moeilijker te beantwoorden dan de technisch inhoudelijke vraag die onderdeel uitmaakt van De Uitdaging!

Wordt het lelijkste gebouw van Nijmegen volgend jaar Beste Gebouw van het Jaar?

Reageren mag hier.