BIM of geen BIM?

Ik ben bezig met een BIM implementatie traject bij een leverancier van aluminium kozijnen. Op locatie kom ik een presentatie tegen. Deze presentatie is afkomstig van een grote leverancier van profielen en enkele weken geleden is het personeel geënthousiasmeerd voor het werken met een nieuwe tool, onmisbaar bij BIM, zo pretendeert de presentatie. De eerste sheets zien er goed uit. Er prijkt zelfs een tekst van BuildingSMART in de presentatie. Dit gaat de goede kant op. Toch blijkt mijn enthousiasme van betrekkelijk korte duur. Naarmate ik verder blader door de presentatie kom ik één specifieke modelleersoftware tegen. Er wordt een tool gepresenteerd die enkel toepasbaar is in combinatie met deze specifieke software. Maar waarom dan die tekst van BuildingSMART over het toegankelijk maken van informatie? Omdat de ontwikkelde tool zich beperkt tot specifieke software vind ik het eerder misleiding. Reden genoeg om even contact op te nemen met de maker van de presentatie. Uiteindelijk krijg ik een vriendelijke jongedame aan de telefoon en ik begin mijn verhaal. Ik vraag naar het verband tussen de ontwikkelde tool waar de presentatie over gaat, en de tekst van BuildingSMART. De jongedame is enigszins verrast door mijn vraag. Ik blijk de eerste die hier een vraag over stelt, hoe verwonderlijk ook. Er komt dan ook geen duidelijk antwoord. Ik vraag waarom de tool niet zo ontwikkeld is dat deze software onafhankelijk kan functioneren. Nu worden gebruikers van de tool gedwongen om met bepaalde software te gaan werken, wat in schril contrast staat met hetgeen BuildingSMART in haar tekst duidelijk maakt. Volgens de jongedame heeft het alles te maken met de grootste groep gebruikers waar de tool voor ontwikkeld is. Daarnaast zou IFC nog onvoldoende ontwikkeld zijn om toe te passen. FOUT; ga terug naar START en ontvang géén €200,-. Wanneer ik vertel dat het eerder zo is dat de specifieke software problemen heeft met de import van IFC, voor zover dit al als import gedefinieerd kan worden, anders dan het feit dat IFC niet ver genoeg ontwikkeld is, blijft het even stil aan de andere kant van de lijn.

openBIM

Ik word doorverwezen naar het hoofdkantoor in het buitenland. Hier zijn mensen bezig met dergelijke ontwikkelingen en daardoor beter in staat om mijn vragen te beantwoorden. Een telefoontje met het hoofdkantoor leert dat men wel degelijk begrijpt wat openBIM behelst, echter om de grootste groep gebruikers tegemoet te komen is de software-afhankelijke tool de eerste stap. De volgende stap is de conversie naar IFC waardoor het software-onafhankelijk wordt. Wanneer deze volgende stap genomen wordt is niet duidelijk. Ik word vriendelijk bedankt voor mijn interesse, ondanks mijn verhaal over het feit dat de tool weinig met BIM te maken heeft. Ook mijn vraag of men aandelen heeft in de specifieke software waarvoor de tool ontwikkeld is, wordt met vriendelijk gelach verworpen. Het lijkt er op dat de markt zich laat leiden door software producenten in plaats van andersom. Leiden of lijden? #dtv

Reageren kan hier.