BIM op de bouwplaats; het fundament

BIM zichtbaar en handelbaar maken op de bouwplaats, met actuele informatie op verzoek, zoals ook te lezen in het vorige bericht; “BIM aansturen bouwplaats”. De kwaliteit en efficiëntie op de bouwplaats verhogen, door het verstrekken van informatie op basis van behoefte in plaats van op aanbod.

BIM staat centraal. Dit is de bron van informatie. Het is de plek waar informatie wordt gehaald en gebracht. Zo ook ten behoeve van de bouwplaats. Het is daarom noodzakelijk dat de informatie toegankelijk en handelbaar is. Dit is het fundament van de BIM-omgeving.

Er zijn tal van tools gebruikt in het ontwerpproces, zoals ontwerp- en rekensoftware, waarmee simulaties, planningen, berekeningen en modellen zijn gemaakt. Toch is in de uitvoeringsfase maar behoefte aan een gedeelte van deze informatie, namelijk die informatie waarmee een bewerking kan worden uitgevoerd. Informatie zoals benodigd voor het verkrijgen van een vergunning bijvoorbeeld, heeft hier geen waarde, het is enkel ballast op het overzicht.

Als het gaat om het virtuele bouwwerk, dan is de informatie van makers en co-makers van belang. Zij brengen de informatie naar BIM. De behoefte aan informatie op de bouwplaats, zoals de informatie afkomstig van een maker en co-maker, moet worden vertaald naar een overzicht. Met dit overzicht, kan het bouwplaatspersoneel een bewerking of groep bewerkingen uitvoeren.
Om dit alles mogelijk te maken moet informatie toegankelijk en handelbaar zijn. BIM als openBIM, zodat het ook open is voor de bouwer met haar bouwplaats. Een leverancier levert in feite twee producten, één virtueel en één werkelijk. Dit virtuele product is tevens informatie die men in werkelijkheid toe moet passen, in combinatie met informatie van overige aspecten. Werkelijke en actuele relaties tussen verschillende aspecten naar behoefte weergeven. Dit is de enige methode om de hogere kwaliteit, zoals te bereiken met BIM, door te kunnen voeren in de uitvoeringsfase van het bouwproces.

Makers in het bouwproces die zeggen dat IFC niet werkt, snappen het gewoon niet. Dit zijn veelal partijen die zich zo sterk verbonden voelen aan een tool, dat zij co-makers verplichten met dezelfde tool te werken. Dit is een verkeerde benadering, zeker in de wetenschap dat verschillende disciplines met verschillende tools werken. Beweren dat het ontwerpmodel tevens het productiemodel van alle verschillende co-makers in het bouwproces is, strookt niet met de werkelijkheid. Hiernaar streven is zonde van de tijd en moeite. Laat kennis en kunde komen vanuit de verschillende disciplines, beoordeel dit op basis van de uitgangspunten en breng de benodigde informatie naar de bouwplaats.

Laat het per direct een goed voornemen zijn om alle ‘tekeningen’ te vervangen voor ‘informatie overzichten’. Voor ieder die zijn werknemers er op uit stuurt, denk na over de informatiebehoefte en de aanwezige informatie in BIM. Vraag of modellen beschikbaar zijn, zodat het personeel op de bouwplaats hiermee kan werken. Zijn er modellen beschikbaar, maar is het geen openBIM? Hopen maar dat er overeenkomstige tools worden gebruikt of verschillende bestandstypen kunnen worden uitgewisseld, zodat er in ieder geval betrouwbare informatie beschikbaar komt.

Het is geen sprong in het diepe. Begin met het leggen van een fundament voor de openBIM-omgeving. Daar waar informatie toegankelijk is…