BIM op de Bouwplaats

aspectmodellen

BIM is inmiddels geaccepteerd als nieuwe technologie. Het is een methode die traditionele werkwijzen vervangt. Met name in het ontwerpproces is een grote verbeterslag gemaakt. Dit is geen nieuws voor ieder die BIM inmiddels heeft omarmt. Het maken van modellen en de afstemming tussen verschillende modellen is aan de orde van de dag. Toch lijkt de komst van BIM niet overal te zorgen voor verandering of vernieuwing. Met name op de bouwplaats lijkt het proces nog traditioneel van opzet. Dit is jammer, want de komst van BIM biedt ook hier nieuwe mogelijkheden.

Een van deze mogelijkheden staat verwoord in een concept, dat 17 september gepresenteerd zal worden tijdens ECPPM 2014 in Wenen. Dit concept omvat een methode van informatie verstrekking op basis van BIM, ten behoeve van werkzaamheden op de bouwplaats. Het is een weergave van een model en daarmee een 2d-extract, aangevuld op verzoek, dat op de bouw gebruikt wordt ten behoeve van een bepaalde taak. Bij de praktijkvoorbeelden in het onderzoek, worden deze overzichten op de bouwplaats gemaakt. De overzichten laten relaties zien tussen objecten, behorende bij verschillende aspecten. Hiermee kan men op de bouwplaats taakgericht werken. De hypothese van het concept is dat door het geven van taakgerichte informatie, de afleiding afneemt en daarmee de kans op falen. Tevens zou het ten gunste komen van de kwaliteit van het werk.

Bij voorbeelden uit de praktijk, zijn geen grote veranderingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Dit zou een mooi voorbeeld zijn voor het onderzoek, waarbij een sterke kant van het concept naar voren komt. Dit gaat namelijk over het snel zichtbaar maken van relaties tussen (gewijzigde) modellen. Een aspect verandert en de consequentie wordt snel zichtbaar gemaakt. Door het filteren van de informatie en het eventueel aanvullen hiervan, ontstaat informatie waar op de bouwplaats behoefte aan is.

aspectmodellen
De wijziging van de paalfundering heeft een zichtbare consequentie.

Voorlopige conclusies hebben vervolgonderzoek nodig voor bevestiging. Het concept maakt onderdeel uit van BIM op de bouwplaats, zoals het nu mogelijk is. Het streven naar optimalisatie door verder onderzoek houdt nooit op, evenals verdere ontwikkelingen op dit gebied. Ook Solidu laat dit onderwerp niet ongemoeid. U zult zonder twijfel meer van Solidu horen!

De vertaling van het artikel vind u hier.

pdf-icon-48x48Voor meer informatie over het concept en kunt u contact opnemen met Mathijs Natrop (natrop@solidu.nl)