BIM protocol

Het BIM protocol, wie heeft er geen? Het document is volop in ontwikkeling, maar waar gaat dit naartoe? Wordt het een moeilijk leesbaar juridisch document vol tegenstrijdigheden, zoals bestekken van opzet lijken, of gaan wij juist naar een document dat meer neigt naar een handleiding? Houvast voor de partij die met BIM bezig is of een kriem dat onderin een lade eindigt?

Een item dat in de verschillende protocollen een terugkerend onderwerp is, gaat over de wijze waarop informatie wordt uitgewisseld. Bij de uitwisseling van modellen spreekt men bijvoorbeeld over IFC, maar daarnaast ook het native bestand. Mijn oprecht eerlijke vraag is; waarom native bestanden? #dtv

Het native bestand, in de uitvoeringsfase van het bouwproces afkomstig van velen verschillende toeleveranciers en andere ontwerpers, de makers en co-makers in het bouwproces. Al deze partijen maken gebruik van ontwerpsoftware die voor hen het meest geschikt is of lijkt. In de praktijk resulteert dit in een veelvoud aan tools of pakketten, allen met een verschillend native bestand. Ga je als opdrachtgever al deze pakketten aanschaffen of heb je de beleving dat dit bestand hergebruikt kan worden? Allebei niet of in ieder geval zeer beperkt!

Het model in IFC kan prima gebruikt worden als onderlegger voor eventuele toekomstige wijziging aan het bouwwerk. Laat het native bestand, waar ooit iemand verantwoordelijk voor was, daarom bij de bron liggen. Heeft een oorspronkelijke ontwerper automatisch een streepje voor omdat deze een native bestand in bezit heeft? Nee, want in het uiteindelijke gebouwmodel zitten aspectmodellen van verschillende makers en co-makers. Het native bestand is slechts een fragment van het geheel, wellicht niet eens behorende bij de meest recente fase van het bouwwerk.

Stel, je vraagt toch om native bestanden. Prima, dan krijg je die toch. Hierbij een veelvoud aan *.rvt bestanden (Revit), een paar gigabytes aan *.pln bestanden (ArchiCAD) en nog een USB stick vol met allerlei verschillende bestanden (Tekla, Allplan, Bentley, DDS, etc…). Veel succes! Ik kan mij voorstellen dat hier niets mee gedaan wordt totdat een verbouwing aan de orde is. Een ontwerpende partij ontvangt een model behorende bij zijn merk ontwerpsoftware, maar hangt enkele minuten later aan de telefoon met de vraag wat de toegevoegde waarde is van een model zonder objecten. Alle ontbrekende objecten zijn bolletjes geworden. Het bestand zit vol met bolletjes waarvan niet gezegd kan worden wat dit had moeten zijn, tenzij het IFC bestand bekeken wordt. Had naast het native bestand ook de gehele objectenbibliotheek moeten worden verstrekt? Sorry, dat was niet gevraagd.

Hoe lang is een native bestand houdbaar? Met andere woorden, kan ik over 30 jaar dit bestand nog steeds openen? Erg onwaarschijnlijk. De ontwerpende software is namelijk sterk onderhevig aan verandering, in de meeste gevallen te omschrijven als vernieuwing en verbetering. Inherent hieraan verandert ook het native bestand. De broncode van IFC is openbaar en daarom ben ik over 30 jaar nog steeds in staat om een programma te schrijven waarmee ik de bestanden kan bekijken. Tenminste houdbaar tot; zie einde tijdperk.

Kern van dit verhaal; beperk de hoeveelheid informatie in een protocol tot hetgeen als nuttig en relevant kan worden beschouwd, dit ten gunste van de bruikbaarheid van het document en ter voorkoming van overbodige handelingen (zoals verstrekken van vele gigabytes aan native bestanden).

Reageren mag hier.