BIM snippets communiceren met BCF

BIMsnippet-sparingen

Er wordt al veel gecommuniceerd met behulp van BCF (BIM Collaboration Format). Het feit dat objectinformatie kan worden meegenomen (GUID) met een camerastandpunt (viewpoint.bcfv), een plaatje (snapshot.png) en tekstuele omschrijving (markup.bcf) in een gecomprimeerde map (BCFzip), is van grote waarde gebleken in de praktijk. Deze onderdelen vormen de basis van de communicatie met BCF, maar er is meer mogelijk.

BCFzip

Een stukje data meezenden met een issue is waardevol en heeft veel potentie. Daarmee kan bijvoorbeeld een sparing worden meegezonden bij de opmerking dat een leiding door een wand snijdt, waardoor de betreffende modelleur van de wanden in staat is om de sparing te verwerken op basis van het meegezonden object. Dat stukje data meezenden, is een BIM snippet en een optionele functionaliteit van BCF.

BCF

De BIM snippet heeft altijd een SnippetType, waar onderscheid kan worden gemaakt in de verschillende soorten snippets of de prioriteit hiervan. De IsExternal (optioneel) verteld waar de positie van de snippet is, binnen of buiten de gecomprimeerde map. De verwijzing staat in de Reference, naar een bestand of een externe bron zoals een server. In het laatste geval is het een link, in het andere geval bijvoorbeeld modeldata in IFC. Het ReferenceSchema (optioneel) helpt een computer om te bepalen wat voor een data het is, bijvoorbeeld IFC2x3.

De functionaliteit van een BIM snippet is in het verleden ingebracht bij de toenmalige BCF Implementers Group, maar omdat er geen meerderheid bleek voor implementatie, is deze optioneel geworden. Het resultaat hiervan is dat het wel verwerkt is in het schema, maar niet in software. Gebruikers van nu hebben daardoor veelal geen weet van een BIM snippet mogelijkheid.

Een BIM snippet is een stukje data, bijvoorbeeld IFC data, maar ook andere data is mogelijk zoals bijvoorbeeld specifieke modeldata behorende bij een bepaalde software. Het voorbeeld met een sparingenmodel is uiterst sterk. Dit omdat sparingen zich in het proces vaak laten vertalen naar faalkosten. Er moet veel over worden gecommuniceerd en heeft raakvlak met veel verschillende ontwerpende partijen. Het gebruik maken van een BIM snippet om sparingen (IFC) naar een ontwerper te sturen kan nu in de praktijk veel opleveren.

Een optionele functionaliteit van BCF met veel potentie, dat is de BIM snippet. Tegelijkertijd eenvoudig om te implementeren in de software, omdat het schema, de XML en API informatie, allemaal beschikbaar is op GitHub. Het is leesbare codetaal en voor een programmeur relatief eenvoudig. Er zijn wel voorbeelden van de BIM snippet, zoals een fragment in een filmpje over een BIMbot, maar de grote softwarebedrijven hebben het nog niet aangeraakt.

BCF bimsnippet

Een filmpje over een BIMbots laat een fragment zien van een BIM snippet (04:07), waarbij het blokken zijn van een bepaalde wand (IFC) welke wordt uitgewisseld via een server in iets meer dan een halve minuut. De BIM Snippet wordt gebruikt om IFC informatie per Bot of per BCF issue uit elkaar te houden. Daarmee wordt bepaald welke wand (Topic) ingevuld wordt met blokken (04:44).

Er zijn tal van potentiele toepassingen voor het gebruik van BIM snippets in combinatie met BCF en het is een uitdaging om deze goed uit te werken en hier draagvlak voor te creëren. Stuur een mail naar natrop@solidu.nl wanneer je een usecase hebt en draag daarmee mogelijk bij aan de digitalisering van de bouw door innovatie op het gebied van een open standaard.