BIM-tool #352 CNC

Ieder in het bezit van een CNC-machine, kan deel uitmaken van een BIM-omgeving. Laat u niets wijs maken, de CNC past in het BIM-plaatje. Deze handige tool is voor sommige branches onmisbaar, bijvoorbeeld voor de timmerfabriek.

Als tool in een BIM-omgeving, is de CNC in staat om een 3d-model te vertalen naar een product in bijvoorbeeld hout, staal of aluminium. Daarmee is een gedeelte van de BIM-omgeving ingevuld, namelijk de productie op basis van een model.

cnc_machine

Een model is een geometrisch object. De data die dit object de vorm geeft zoals weergegeven op een beeldscherm, kan door de machine vertaald worden naar een product met dezelfde visuele eigenschappen, zichtbaar in werkelijkheid. Het fungeert daarmee als een soort omgekeerde 3d-printer.

Verschillende softwaretoepassingen maken dit werk nog gemakkelijker, bijvoorbeeld door het automatisch positioneren van onderdelen. Al met al kan gezegd worden dat de aanvullende software het mogelijk maakt om efficiënter te werken. Aangezien efficiëntie inherent is aan BIM, is het totaalplaatje compleet.

Met een CNC-machine is zelfs de kleinste ondernemer in staat om mee te gaan in een BIM-omgeving. Neem bijvoorbeeld een timmerfabriek en een interieuropdracht, zoals het leveren en monteren van een balie. De balie is reeds ontworpen en de timmerfabriek ontvangt enkel een model van hetgeen geproduceerd en gemonteerd moet worden. Dit ontwerp wordt getoetst aan uitvoerbaarheid, uiteraard in samenspraak met de ontwerpende partij. Bijvoorbeeld het creëren van stelruimte, zodat men in het werk mogelijkheden heeft om de balie te plaatsen. Wanneer het ontwerp naar tevredenheid is, kan de data naar de CNC gestuurd worden. Plaatmateriaal conform opgave van de ontwerper, wordt in de CNC geplaatst. Daarna kan men koffie gaan drinken terwijl de CNC de meest onmogelijke vormen uit het plaatmateriaal haalt. Dit proces herhaalt zich tot het complete ontwerp gereed is voor montage. Dan resteert de montage van het geometrische object dat middels de CNC werkelijkheid is geworden. Van virtuele realiteit naar fabricage en uiteindelijk montage, dat is een onderdeel van BIM.

Natuurlijk kan men dit fragment uit een BIM-omgeving vergroten, bijvoorbeeld door het verrijken van het geometrische object met aanvullende informatie. Van een LOD350 naar LOD400 bijvoorbeeld, of liever gezegd naar een informatieniveau van level 5 of 6. Hiermee wordt de inbreng al groter echter de toepassing van CNC houd hier op.

Voor ieder met een CNC; neem deel aan een BIM-omgeving en ervaar de mogelijkheden!