BIM ‘zoals gebouwd’

In de praktijk worden 2d-weergaven gebruikt om de bouwplaats te voeden met informatie, zoals tevens te lezen in het vorige bericht ‘BIM en definitieve tekeningen?’. Daarnaast is er in een BIM-omgeving tevens behoefte aan informatie die teruggekoppeld wordt vanuit de bouw. Deze informatie wordt verwerkt in het laatste model in de fase ‘zoals gebouwd’, voorheen ‘revisie’.

Wanneer een architect opdracht krijgt voor het genereren van 2d-weergaven uit het gebouwmodel, zoals traditionele werktekeningen van opzet zijn, wie verzorgt dan de terugkoppeling vanuit de bouw naar het gebouwmodel ‘zoals gebouwd’? Zit de architect op de bouwplaats de wijzigingen in het model te verwerken? Maakt de uitvoerder een lijst met gewijzigde objecten c.q. onderdelen, zodat de architect op een moment alle wijzigingen kan verwerken in het laatste gebouwmodel?

Als voorbeeld de paalfundering. Iedereen snapt dat paalafwijkingen inherent zijn aan een paalfundering, vooral bij het werken met dragline-schotten in een bouwput met een slechte bodemgesteldheid. Dit komt tijdens het uitvoeringsgesprek voorafgaand aan de werkzaamheden aan de orde. Hier spreekt men bijvoorbeeld over een maximaal toelaatbare afwijking, uiteraard te verifiëren bij de hoofdconstructeur. De palen worden aangebracht en na het gereedkomen ingemeten. Hieruit volgt een afwijking, hoe marginaal klein deze ook is. Dit betekent dat de palen in het laatste model, conform de paalafwijkingen moeten zijn verwerkt. Wie laat je dit uitvoeren? De architect, co-maker, model eigenaar of de eigenaar van de bouwplaats?

Ik zie hier een rol weggelegd in samenspraak met de uitvoerder, hij die de kennis heeft over het proces in uitvoering. Of deze kennis nu naar een werkvoorbereider of een BIM-aspectadviseur gaat, het doel is de informatie terugkoppelen vanuit de bouwplaats naar BIM.

Reageren mag hier. #dtv

Paalafwijking