@BIM_ihw bezoekt Van Wijnen Noord

Goede verhalen doen mij besluiten om een bezoek te brengen aan het noorden van Nederland. Daar zit Van Wijnen Noord, een bouwer die weet welke voordelen virtueel bouwen heeft, vooral tijdens het bouwproces. Met enige verbazing hoor ik hoe de bouwer slechts 1,5 jaar actief is op dit gebied en ondertussen de stappen heeft kunnen maken, die hebben geleid tot minder faalkosten en een kortere bouwperiode. Dat roept vragen op…
vanWijnen2
In gesprek met Willem Haaisma en Harmen Bijlstra, respectievelijk projectvoorbereider en BIM-regisseur, blijkt al snel hoeveel kennis binnen de organisatie aanwezig is. “Wij passen virtueel bouwen toe bij 98% van de werken”, aldus Willem. Dit is een enorm aandeel, echter een kanttekening is dat 70% van de werken in eigen ontwikkeling plaatsvindt. Bij eigen ontwikkeling is het gemakkelijker om de keuze te maken, aangezien virtueel bouwen vanaf initiatieffase als voorwaarde kan worden gesteld.

Virtueel bouwen, niet omdat de opdrachtgever erom vraagt, maar puur uit efficiency oogpunt. Het is bij van Wijnen met name gericht op de uitvoering. Een goed productiemodel, dat voldoet aan vooraf gestelde eisen, is de basis voor een goed bouwwerk.

Ik ben op zoek naar BIM op de bouwplaats en vertel om die reden wat ik hieronder versta. Relevante informatie uit BIM verwerken op een overzicht, zodat het bouwplaats personeel gericht een taak of bewerking uit kan voeren. Hier ligt ook de aandacht bij Van Wijnen. De focus heeft men bij het productiemodel, LOD400 zoals Harmen aanvult. Dit gebouwmodel, bestaande uit aspectmodellen van co-makers en overige ontwerpmodellen, wordt op de bouwplaats in werkelijkheid gerealiseerd. De informatie-overzichten worden nog gewoon werktekeningen genoemd, echter de informatie op deze overzichten is wel degelijk veranderd.

Circa vier weken voordat de bouw in werkelijkheid start, is het productiemodel gereed. In deze laatste vier weken krijgt de uitvoerder de kans om de informatiebehoefte kenbaar te maken. Deze behoefte wordt door een extern bureau verwerkt op overzichten, of werktekeningen zoals zij deze noemen. De uitvoerder heeft hierdoor informatie naar behoefte, in plaats van naar aanbod. Een consequentie is dat het ontwerp niet meer mag wijzigen. Het productiemodel is leidend. Een wijziging betekent een wijziging van de informatie en daarmee een stap terug.

Van Wijnen heeft zich laten inspireren door de scheepsbouw. Hierdoor is de toepassing van RFID chips en barcodes in het leven geroepen. Hierdoor zijn zij in staat om de planning op een overzichtelijke wijze na te leven. Daarnaast worden elementen uit het gebouwmodel middels de chip geïdentificeerd en op de juiste positie aangebracht. Het is mogelijk om de actuele stand van zaken uit te lezen, simpelweg door de aangebrachte elementen te scannen en te vergelijken met de LEAN-planning. Na het scannen heeft iedereen inzicht in de actuele stand van zaken, ook op kantoor omdat de gegevens ‘in the cloud’ worden opgeslagen.

Van onderaannemers wordt verwacht dat zij een barcode scannen die betrekking heeft op een bewerking, zodra de werkzaamheden op de betreffende werkplek gereed zijn. Zo moet de stukadoor een barcode scannen die in de meterkast hangt, zodra hij klaar is in de woning. Het voordeel is inzicht, zowel voor de uitvoerder als overige betrokkenen. Het is een methode die uitermate geschikt blijkt in combinatie met LEAN.
tweet28jan
Bouwbedrijven die twijfelen aan de meerwaarde van virtueel bouwen, kunnen een voorbeeld nemen aan Van Wijnen. Wie wil er geen faalkosten reduceren en/of sneller bouwen? #dtv

Reageren mag hier.