DEAL: De Stroomversnelling

Het artikel heeft zo veel raakvlakken, toch lees ik niets over BIM. Het gaat om de renovatie van een groot aantal woningen. Het doel is om de kwaliteit van de woningen te verbeteren tegen relatief lage kosten. Deze lage kosten worden bereikt door gebruik te maken van een verbeterd industrieel bouwproces, vergelijkbaar met de auto-industrie. De energieambities worden mogelijk door een combinatie van hoogwaardige isolatie, slimme installaties en inzet van lokale duurzame energie.

Stroomversnelling

Eigenlijk spreekt men in het artikel wel over BIM, namelijk bij de vergelijking met het industriële proces zoals toegepast in de auto-industrie. Waarom wordt dit dan niet zo uitgesproken? De fabricage van een auto gebeurt op basis van een productmodel. Dit is hetzelfde principe als in de bouw wordt toegepast wanneer men spreek over BIM. In de auto-industrie is de montage gerobotiseerd. De bouw is flexibeler en daardoor minder gerobotiseerd. Er worden niet zoveel dezelfde huizen gebouwd als dat er auto’s van hetzelfde merk en type gemaakt worden, dit ten gunste van de beeldvorming in een gebied. Het productmodel in de auto-industrie gaat minder ver dan BIM in de bouw. Waar in de auto-industrie het model wordt toegepast voor de productie, zal in de bouw het model tevens worden toegepast voor beheer en onderhoud, en uiteindelijk sloop c.q. herbestemming. Hiervoor is meer informatie benodigd dan enkel informatie t.b.v. de productie.

Transparant samenwerken en ruimte voor innovatie, voor een duurzame samenwerking en een optimaal resultaat. BIM is innovatie in de bouw, transparant samenwerken is openBIM. De samenwerking waarbij kennisdeling belangrijk is. Informatie is voor ieder toegankelijk, bijvoorbeeld door toepassing van modellen in IFC, waardoor een optimaal resultaat kan worden behaald. Daarnaast zorgt het reduceren van (faal)kosten voor lagere totaalkosten.

Wanneer Deal De Stroomversnelling wordt uitgevoerd in BIM, dan heeft dit voordelen voor het bouwbedrijf, de corporatie als eigenaar van de woning(en) en de huurder. Het bouwbedrijf kan kosten reduceren, de corporatie heeft een model t.b.v. beheer en onderhoud en uiteindelijk heeft ook de huurder hier profijt van.

Bij de uitvoering in BIM schets ik de volgende situatie: Allereerst het in beeld brengen van de huidige situatie middels ‘point cloud’ (o.g.). Vervolgens worden deze gegevens gebruikt als onderlegger. Op basis van deze gegevens worden objecten gemodelleerd welke later, zodra ieder akkoord is met dit model, geproduceerd kunnen worden. Daarnaast leveren installateurs een compleet model van de nieuwe installatie, zo groeit het gebouwmodel met informatie. Communicatie met bewoners wordt eenvoudig door het werken met gebouwmodellen. De bewoner kan de woning virtueel doorlopen alsof het een computerspel is en daarbij wijzigingen zien zoals deze worden uitgevoerd. Uiteraard veel duidelijker dan een 2d-weergave van een doorsnede op een bepaalde positie. Daarnaast kan er een veelvoud aan simulaties op het gebouwmodel losgelaten worden, waaronder simulaties die betrekking hebben op energiegebruik en planning. Nadat de renovatie gereed is, ontvangt de corporatie het gebouwmodel met informatie, zodat zij deze toe kan passen t.b.v. beheer en onderhoud.

Het gebouwmodel is gevuld met informatie die tijdens de renovatie aan bod is gekomen. Het is dus nog geen compleet model maar wel een goede basis voor de corporatie om mee verder te werken. In het artikel wordt gesproken over isolatie in vloer, wand en dak. Daarnaast worden keukens en badkamers aangepakt. In het model zijn de contouren bepaald middels de point cloud en hierbinnen zijn de betreffende onderdelen gemodelleerd. Voor toekomstige verbouwingen en/of vernieuwingen kan men wederom het gebouwmodel gebruiken als onderlegger. Zo groeit het gebouwmodel mee met de werkelijkheid, tot en met eventuele herbestemming.

Nogmaals, het is niet gezegd dat BIM niet wordt toegepast, maar het zou mij verbazen als de bedrijven die betrokken zijn bij De Deal, hier geen gebruik van maken. Ballast Nedam, Volker Wessels, BAM en Dura Vermeer, de betrokken partijen bij de eerste uitvoering van De Deal; succes met de uitvoering in BIM.

Reageren mag hier.

Reacties zijn gesloten.