Feitelijk is het hergebruik van data van voorgaande fasen het laaghangende fruit voor de digitalisering van de bouwplaats. Er is een enorm potentieel aan informatie beschikbaar voor tal van werkzaamheden op de bouwplaats. Technisch is het mogelijk om deze informatie aan elkaar te knopen, bijvoorbeeld met zogenaamde BIM-tools. Om digitalisering echt een succes te maken, is de verandering van mens en cultuur de grootste uitdaging, niet de techniek.

De durf hebben om een proces anders in te richten, meer gericht op hedendaagse praktijk voor wat betreft het ontwerp en de engineering, vergt lef. Het uitspreken van de noodzaak om te digitaliseren is gemakkelijk, zoals ook bleek tijdens het DigiGO D-Day evenement met BIM Loket afgelopen vrijdag. Het daadwerkelijk veranderen start met de durf om het anders aan te gaan pakken, bijvoorbeeld op een klein project.

Solidu helpt een stap te zetten, geheel in pasgrootte naar capaciteit, wens en andere factoren. De eerste stap is het maken van een stappenplan, waarbij ook de visie en missie een onderdeel spelen. Altijd software onafhankelijk, ook door de toepassing van open standaarden. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.