Goede voornemens 2015

Zoals gebruikelijk zijn goede voornemens een belangrijk gespreksonderwerp in de eerste maand van het nieuwe jaar. Personen weten de meest afgezaagde voornemens op te dreunen, zoals stoppen met roken en een frequenter bezoek aan de sportschool. Het hoort er een beetje bij, dat voornemen in het nieuwe jaar. Goede voornemens zijn typerend voor personen, maar wat te denken van bedrijven? Ook bedrijven kunnen goede voornemens hebben en in enkele gevallen kan Solidu helpen deze voornemens te vervullen, mits BIM het onderwerp betreft. Het voornemen van Solidu is dan ook het vervullen van andermans voornemen aangaande BIM.

U heeft uw pijlers gericht op de toekomst. Een toekomst waarbij de komst van BIM een (grotere) rol gaat spelen binnen uw organisatie. U wilt iets maar weet nog niet precies wat dit is. Iets met virtueel bouwen en gemakkelijker werken. Uw voornemen is om BIM in te gaan zetten in 2015 of hier juist een verdieping in te zoeken. Dit is uw voornemen, ongeacht de precieze inhoud hiervan. Dan bent u bij Solidu aan het juiste adres.

Werken met objecten (3d) in plaats van lijnen en deze gebruiken voor zowel een calculatie (5d) als een planning (4d), het is een mooi voornemen. Kleine stappen in 2015 leiden tot een kennismaking met nieuwe processen die in een volgend jaar groots uitgerold worden, totdat deze gemeengoed zijn binnen de organisatie. Steeds maar verbeteren, op zoek naar de juiste processen en tools die dit ondersteunen. De juiste tool gevonden? Toch maar eens verder kijken en blijven kijken. Er is niet één tool die alles kan en elke tool heeft zijn sterkten en zwakten, dit is een gegeven.

Klaar met de 3d, 4d, 5d… nd? Wellicht bent u toe aan de verdieping. BIM op de bouwplaats. Het gebruiken van BIM voor het aansturen van bouwplaats personeel. Juist die informatie uit het geheel filteren die nodig is voor een taak op de bouwplaats. Hoe deze informatie wordt verstrekt is van ondergeschikt belang en is geheel naar eigen inzicht in te vullen. Geeft u de mannen op de bouwplaats een VR-bril of een handzaam stuk papier? Wellicht heeft u geïnvesteerd in tablets, het kan allemaal. Stap in een BIM-omgeving en ervaar de mogelijkheden. Het is een kans die niet mag blijven liggen.

In Nederland is, in tegenstelling tot onze westerburen aan de andere zijde van de Noordzee, het toepassen van BIM geheel vrijblijvend. Daarom wordt er ook geen haast mee gemaakt. Toch is de markt wel degelijk in beweging en het zal niet lang meer duren voordat ook de meest pessimistische ondernemers de voordelen gaan zien. In Nederland is er geen verplichting om in 2016 op een bepaald niveau met BIM te werken, toch zijn er tegen die tijd genoeg ondernemers die dit tenminste evenaren. Wilt u als ondernemer ook mee gaan in die stroom, maak hier dan een voornemen van. Solidu zal u helpen.