Knip en plak ambities; BIM op de Bouwplaats

In het jaar 2017 zijn uw ambities mogelijk nog niet toegespitst op een manier waardoor BIM een hulpmiddel is op de bouwplaats, waarbij bouwplaatsmedewerkers worden voorzien van taakgerichte informatie. De onderstaande ambities kunt u opnemen in uw eigen ambities (knip en plak) zodat in het jaar 2017 een stap wordt gemaakt met BIM op de bouwplaats. Een kleine stap of een grote stap, afhankelijk van uw ambitie.

BIM op de bouwplaats gaat over het leveren van kwaliteit in het werk en het terugdringen van faalkosten, door het verstrekken van relevante, actuele en taakgerichte informatie aan bouwplaatsmedewerkers. Daarbij wordt BIM ingezet als hulpmiddel.

BIM op de bouwplaats; verkenning

Een verkenning levert (nieuw) inzicht in het onderwerp BIM op de bouwplaats. Daarbij worden mogelijkheden ontdekt voor een (toekomstige) manier van werken waarbij BIM wordt ingezet als hulpmiddel om het bouwplaatspersoneel te voorzien van informatie. De potentie maar ook de urgentie, worden duidelijk wanneer inzicht is verkregen in dit onderwerp.

 

Ambities waarmaken

Neem contact op met Solidu en vraag naar de mogelijkheden. U kunt een afspraak maken voor een verkenning in de vorm van een presentatie, introductietraining of projectinventarisatie. De verkenning vraagt een kleine investering en kan als een eerste aanzet worden gezien voor het toepassen van BIM op de bouwplaats.

 

BIM op de bouwplaats; toepassen

 

Gedurende het bouwproces wordt in samenspraak met het uitvoerende personeel, taakgerichte informatie verstrekt op basis van actuele gegevens uit een BIM-omgeving. Hiermee vervalt de traditionele manier van werken, waarbij een veelvoud aan grote tekeningen het bouwplaatspersoneel voorziet van informatie, in de wetenschap dat hier verkeerde, niet relevante en verouderde informatie tussen zit. Er wordt gebruik gemaakt van open standaarden, waardoor de eigen software applicaties van voorkeur kunnen worden ingezet.

 

Ambities waarmaken

Vraag Solidu om op uw project de informatieverstrekking naar bouwplaatsmedewerkers te verbeteren, door het toepassen van BIM op de bouwplaats. Inzet is met name afhankelijk van projectgrootte, technische mogelijkheden en de grootte van uw ambitie. Laat een project gelden als materiaal voor een training van uw werknemers. Daarmee zijn leren en toepassen met elkaar verweven voor een optimaal resultaat.

 

BIM op de bouwplaats; verdiepen

 

De ambitie om een verdieping te zoeken in het onderwerp BIM op de bouwplaats, levert meer inzicht over het verzamelen, verwerken en uitdragen informatiebehoeften. Het verzamelen gaat over middelen en technologieën waarmee de informatiebehoefte kenbaar kan worden gemaakt, waar verwerken betrekking heeft op een applicatie en uitdragen op de manier waarop bouwplaatspersoneel de informatie ontvangt.

Verdiepen betekent ook leren. Een database van informatiebehoeften die behoren bij een bepaalde taak, levert inzicht over een soortgelijke taak op een ander project of op een andere positie bij hetzelfde project. De verdieping wordt gevonden, doordat informatiebehoeften die behoren bij een bepaalde taak, in kaart zijn gebracht.

 

Ambities waarmaken

Neem contact op met Solidu wanneer u een verdieping wilt vinden in het onderwerp BIM op de bouwplaats. In samenspraak wordt bekeken waar de verdieping kan plaatsvinden, afhankelijk van uw ambities maar ook van de mogelijkheden binnen uw organisatie.

 

Mogelijk zijn uw ambities op BIM toe te passen ten behoeve verschillende taken op een bouwplaats, nog niet geheel duidelijk. Daarom kunt u vrijblijvend contact opnemen met Solidu en uw vraag stellen. Gezamenlijk kan tot een plan gekomen worden waarmee een vernieuwing plaatsvindt in de manier waarop bouwplaatsmedewerkers worden aangestuurd.

BIM op de bouwplaats pas je toe wanneer je wilt dat er iets verandert aan de manier waarop bouwplaatsmedewerkers informatie ontvangen ten behoeve van een specifieke taak.