Modeldata communiceren met BCF; BIM snippet

5 april 2019

Vorige maand vond de Revit en IFC gebruikersdag plaats te Schiphol, georganiseerd door RevitGG in samenwerking met buildingSMART Benelux. Door Mathijs Natrop is namens buildingSMART een en ander verteld over BCF (BIM Collaboration Format) én er is een belangrijke vraag gesteld. Belangrijk omdat het moet leiden tot betere communicatie voor mensen die met BIM werken. Een neveneffect hiervan is meer efficiëntie en minder fouten.

BCF is een communicatiemiddel en onmisbaar in de digitalisering van de bouw. Het is een open standaard waarmee in een BIM omgeving kan worden gecommuniceerd en waarbij de virtuele wereld een belangrijk onderdeel is. Het gebruik neemt toe en ook het aantal applicaties, waardoor BCF op steeds meer plekken kan worden ingezet. Veelzijdigheid is zeker ook het geval met BCF, wat blijkt uit de vele mogelijkheden die er wél zijn, echter niet altijd in de softwaretools van tegenwoordig. Daar wringt de schoen.

Bij de uitleg over BCF, komt er altijd een moment waarop geconstateerd wordt dat er veel meer mogelijk is dan hetgeen geïmplementeerd is in de verschillende software. Een voorbeeld is de BIM snippet, een optioneel onderdeel van BCF. De vertaling van de betekenis zoals op GitHub te lezen is omschrijft de BIM snippet als volgt; een extra bestand met informatie omtrent één of meerdere issues. Het kan bijvoorbeeld een IFC bestand zijn van een sparingenmodel.

Een stukje data meezenden met een opmerking is waardevol en heeft veel potentie. Daarmee kan bijvoorbeeld een sparing worden meegezonden met de opmerking dat een leiding door een wand snijdt, waardoor de betreffende modelleur van de wanden in staat is om de sparing te verwerken op basis van het meegezonden object. Dat stukje data meezenden, is een BIM snippet en een optionele functionaliteit van BCF. De vraag aan gebruikers op de bewuste vrijdagmiddag, ging over de wens om deze functie te kunnen gebruiken in software. Voltallig werd hier bevestigend op gereageerd.

Een vervolgactie naar aanleiding van de vraag, was het leveren van input tijdens een online overleg van de BCF Implementers Group. En zo geschiedde, want tijdens dit overleg heeft Mathijs de vraag neergelegd bij de diverse programmeurs van verschillende software. Er werd niet met groot enthousiasme op gereageerd en het antwoord was dat het nodig is om hiervoor verschillende gebruikerservaringen op te halen en te delen met de groep. Eerst goede ‘usecases’, daarna mogelijk implementatie.

Wil jij ook meedenken over mogelijkheden met BIM snippets? Stuur een mail naar natrop@solidu.nl Verzamelde usecases worden teruggekoppeld aan de BCF Implementers Group en ingebracht bij buildingSMART International.