Nieuwbouw Hoog Catharijne

Het stationsgebied in Utrecht maakt een grote transformatie door. Het winkelcentrum Hoog Catharijne, werd ruim veertig jaar geleden opgeleverd. Nu is het tijd voor een flinke transformatie van het gebied rond Utrecht Centraal. Niet alleen het winkelcentrum, maar de hele omgeving gaat op de schop. Het ontwikkelplan voor het nieuwe Hoog Catharijne is een prestigieus project waar menig persoon mee in aanraking zal komen, gezien de locatie.

NHC_20140428
Mathijs Natrop werkt namens Solidu in opdracht van BAM, als specialist op het gebied van BIM-coördinatie. Hoe belangrijk de samenwerking tussen participanten in het proces is, blijkt uit de samenstelling van het projectteam en de gedeelde werkplek nabij de bouwlocatie. Het idee van effectief samenwerken, komt tot uiting in het feit dat verschillende adviseurs bij elkaar zijn gezet in dezelfde ruimte. De lijnen zijn kort, de sfeer informeel. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, behorende bij de betreffende discipline. De adviseur van het bouwkundige ontwerp, levert een model behorende bij deze discipline. Samen met de overige disciplines (constructies en installaties) ontstaat het gebouwmodel behorende bij een fase in het proces.

Er wordt rekening gehouden met co-makers. Het gebouwmodel behorende bij de ontwerpfase, is de referentie voor een co-maker om het bepaalde aspect verder uit te werken en uiteindelijk te leveren op de bouwplaats. Belangrijk hierbij is dat de co-maker wordt geselecteerd op basis van prestatie, niet op basis van ontwerpsoftware. De co-maker mag zijn tool van voorkeur inzetten voor het leveren van een virtueel model, mits de uitwisseling van informatie plaatsvindt in een bestandsformaat dat door het projectteam gebruikt en gecontroleerd kan worden, bijvoorbeeld IFC (Industry Foundation Classes).

Ten behoeve van de uitvoering, zal relevante informatie verwerkt worden, afhankelijk van de informatiebehoefte. Deze informatie kan op papier verstrekt worden (zoals traditionele werktekeningen van opzet lijken) maar ook in een gereedschap worden gestopt waarmee digitale maatvoering plaatsvindt bijvoorbeeld. Dit is afhankelijk van de informatiebehoefte, afkomstig van de bouwplaats. Het vergt een goede samenwerking, niet alleen binnen het projectteam dat samen een werkplek deelt, maar ook met de medewerkers op de bouwplaats.

Mathijs Natrop zal zich met name bezighouden met de werkorganisatie, gespecialiseerd op het gebied van BIM-coördinatie. De samenwerking met het projectteam in het virtuele gebouwmodel, de gegevens uitwisseling met co-makers en de controle van de input van al deze partijen. Daarnaast zal, na verloop van tijd, de informatiebehoefte van de uitvoering een steeds grotere rol gaan spelen. BIM op de bouwplaats in de praktijk, nu toe te passen bij een groot nieuwbouwproject. Er zijn volop kansen en uitdagingen.

“Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt”

Een pakkende tekst van Loesje, zeker van toepassing bij de huidige manier van samenwerken, zoals bij dit bouwproject. Voor een traditionele werkvoorbereider kan het een uitdaging zijn om een nieuwe ‘mindset’ aan te meten. Processen veranderen, inherent aan een veranderende bouwomgeving door de komst van BIM. Mathijs ziet het als een uitdaging om mensen hiervan bewust te maken.

Uitgebreide informatie over het project is te vinden op de website www.cu2030.nl of via de nieuwsbrief (aanmelding via info@bam-nhc.nl).