openBIM of BIM-eilanden

BIM is in ontwikkeling. Het principe staat maar op allerlei vlakken worden nieuwe toepassingen ontwikkeld. Hierdoor wordt het mogelijk om het proces nog beter in beeld te brengen en/of te begeleiden. Daarnaast vindt er ook een transformatie plaats bij de leveranciers in de bouw. Het realiseren van een gebouwdeel op basis van een model. Dit betekent een vernieuwde manier van machine aansturing en interne procesbegeleiding. Toch lijkt deze hele markt een beetje scheef te groeien. Het principe dreigt om te vallen. Dit principe behelst de wijze van samenwerken, waarbij samenwerken op zichzelf al een doel kan zijn.

BIM kent geen grenzen op het gebied van samenwerken en moet als zodanig beschouwd worden. Het stellen van grenzen, door het verplicht stellen van een bepaalde softwaretoepassing of door de mogelijkheden te beperken tot een bepaalde ontwerpsoftware, vermindert de mogelijkheden binnen de markt en vergroot de kans op BIM-eilanden.

Verschuiven software leveranciers zich in de richting van de markt, of verschuift de markt zich richting software leveranciers? Software toepassingen kiezen massaal voor een bepaald type ontwerpsoftware in plaats van een meer toegankelijke ‘open’ standaard. Het gevolg is dat een discipline overstapt op dit type ontwerpsoftware, omdat deze anders de boot dreigt mis te lopen, althans, dat is de gedachte. Zijn ervaring behelst mogelijk een ander type ontwerpsoftware maar toch laat hij zich overtuigen om over te stappen op het type software waarvoor de ‘BIM-tool’ is ontwikkeld.

Vorige week sprak ik op de beurs EcoBouw 2013 met een producent van staalproducten. Ik vroeg naar de ontwikkelingen op het gebied van een objectenbibliotheek en kreeg geen verrassend antwoord, helaas. Mij werd verteld dat men een samenwerking zoekt met een bepaald type ontwerpsoftware, zodat objecten hierin toegepast kunnen worden. Mijn opmerking dat hierdoor een gedeelte van de markt buitenspel gezet wordt, deed een vertwijfelend argument naar boven komen. Namelijk dat het gekozen type ontwerpsoftware het meest wordt toegepast binnen de branche.

Eilanden ontstaan wanneer informatie niet uitgewisseld kan worden. In een ontwerpproces hoeft dit geen gevolgen te hebben, mits alle ontwerpende partijen dezelfde software gebruiken. Het wordt pas gevaarlijk wanneer makers en co-makers in beeld komen die het ‘native’ bestand niet kunnen gebruiken. Een As Promised aspectmodel van een co-maker die de onderlegger niet heeft kunnen lezen omdat dit een afwijkend bestandtype betreft, creëert zijn eigen eiland. Raakvlakken moeten worden gezocht en zijn niet vanzelfsprekend.
geengeslotenBIM