OVER SOLIDU

Over Solidu

Solidu is een jonge en dynamische onderneming, gericht op het werken met BIM. Solidu is in 2013 opgericht door Mathijs Natrop en ontstaan vanuit een behoefte in de praktijk. De specialisatie heeft betrekking op het onderwerp BIM op de bouwplaats, een manier om faalkosten terug te dringen en een hoge kwaliteit te waarborgen, door gebruik te maken van BIM.

Samenwerken

In samenwerking met verschillende organisaties en verenigingen, helpt Solidu op verschillende manieren aan de ontwikkeling en implementatie van BIM binnen de bouwsector, toegespitst op de B&U. Het aanbod aan trainingen door Solidu, maar ook in samenwerking met SBRCURnet en Anno1809, zijn hier een voorbeeld van. Ook de actieve deelname bij de vereniging buildingSMART Benelux en de bijdrage aan het collectief ‘nationaalbimhandboek’, dragen hier aan bij.

Solidu helpt bij de coördinatie van uw project waarbij het organiseren van modellen en het valideren van een samengevoegd gebouwmodel centraal staan, op basis van bewezen diensten en ter voorbereiding op het werk in uitvoering.

Vraag hier om informatie over BIM-coördinatie

Taakgerichte Informatie

Solidu zorgt met BIM op de bouwplaats voor taakgerichte informatie, ten gunste van kwaliteit en effectiviteit van het werk op de bouwplaats. In overleg met de uitvoering en projectorganisatie wordt de informatiebehoefte vertaald naar een overzicht, waarbij gebruik gemaakt wordt van BIM. Uw organisatie wordt meegenomen in een wereld waarbij BIM ook op de bouwplaats doordringt.

Profiteer direct van BIM op uw bouwplaats en vraag naar de mogelijkheden

openBIM

Solidu acteert op basis van openBIM, dat wil zeggen dat er gewerkt wordt met open standaarden in combinatie met verschillende software applicaties, afhankelijk van het doel, nooit van het merk. Een voorbeeld van een veelgebruikte open standaard voor het uitwisselen van modellen is IFC (Industry Foundation Classes van buildingSMART).

Visie en missie

Solidu zet zich in voor vernieuwing in de bouw. Een toenemend gebruik van data en manieren waarop deze data wordt geraadpleegd, zorgt voor een dynamische omgeving, constant onderhevig aan verandering. De komst van BIM biedt mogelijkheden die klaar zijn om als bewezen diensten verankerd te worden in het bouwproces. Solidu helpt organisaties in de zoektocht naar een succesvolle implementatie.