Samenwerking

Anno1809

Trainingen door Anno1809 richten zich op de mens & cultuur kant van de verandering door de komst van BIM. Aan de hand van een talentenanalyse wordt bekeken wat de sterke en zwakke kanten zijn en welke BIM-rol hier goed bij past. Anno1809 verzorgt trainingen die passen bij de eerste stappen binnen een organisatie op weg naar een vernieuwing door verandering. De trainingen worden gegeven in tweetallen waarbij er een harde en een zachte kant aan bod komt.

Solidu verzorgt een harde kant, de techniek en de knoppen. Daarmee wordt de zachte en menselijke kant, bijgestaan door invulling van de harde kant. Deze manier van trainen is erg effectief en erg belangrijk, voor alle personen en bedrijven die een verandering doorstaan met de komst van BIM.

Neem contact op met Anno1809 wanneer u ook op het gebied van mens & cultuur een verandering wilt doormaken.

Neem contact op met Anno1809

SBRCURnet

In samenwerking met SBRCURnet maakt Solidu onderdeel uit van de BIM Academie, een traject op maat waarmee een bedrijf haar doelstellingen met betrekking tot (verdere) implementatie van BIM, kan verwezenlijken. Solidu verzorgt het onderdeel ‘BIM op de bouwplaats’, maar daarnaast ook ‘BIM-coördinatie’ en ‘communicatie’. SBRCURnet is een onafhankelijke organisatie die gebruikt maakt van kennis in de markt, waarvan de samenwerking met Solidu een voorbeeld is. Door gebruik te maken van de verschillende kennispartners, kan voor ieder bedrijf een traject op maat bepaald worden. Een echte aanrader voor bedrijven die een stap willen maken.

Bekijk hier de website van SBRCURnet

Nationaal BIM Handboek

Een vorm van kennisdelen op het gebied van bewezen BIM diensten in Nederland, is het initiatief genaamd ‘nationaal BIM handboek’. Het onderwerp ‘BIM op de bouwplaats’ van Solidu staat op de website omschreven, naast een aantal overige onderwerpen waaronder ook het onderwerp ‘afstemmen nulpunten’, een andere bijdrage van Solidu in samenwerking met Marc Dankers dankers slimmer bouwen. Dit handboek draagt bij aan de implementatie van BIM in Nederland, door het verspreiden van bewezen BIM diensten uit de praktijk.

Bekijk hier het Nationaal BIM Handboek

buildingSMART

Solidu gelooft in het werken met open standaarden als basis voor samenwerking in een BIM omgeving. In 2015 is Mathijs Natrop toegetreden tot het bestuur van buildingSMART en is tot op heden nog steeds actief betrokken bij de vereniging. De samenwerking met buildingSMART zorgt er onder andere voor dat de ontwikkelingen van de verschillende open standaarden, zoals IFC en BCF, van dichtbij gevolgd kunnen worden.

Bekijk hier de website van buildingSMART