Solibri User Excellence Event

Het was een geslaagde middag in Soest. De nieuwe mogelijkheden van Solibri werden getoond, er was een presentatie over een Smartboard, BIMcollab werd geïntroduceerd en natuurlijk de presentatie van Solidu (Mathijs Natrop), over BIM op de bouwplaats en communicatie. De zaal was goed gevuld, de locatie was mooi en de hapjes waren lekker.
IMG_20141126_211819
Mathijs Natrop trapt zijn presentatie af met een kleine introductie over BIM op de bouwplaats. Hierbij gaat het om het zichtbaar maken van informatie. Niet zomaar informatie, maar juist die informatie die nodig is voor het uitvoeren van een taak op de bouwplaats. Daarna komt het onderzoek aan bod waarbij informatie zichtbaar werd gemaakt met behulp van een A3 printer. Het gaat niet om dat papier. Papier is in de praktijk een gemakkelijke informatiedrager gebleken, maar het gaat om de informatie, niet de informatiedrager.
Vervolgens kwam communicatie aan bod. Daarbij ging het voornamelijk over de communicatie over het ontwerp (en in het ontwerp). Dit ontwerp dat traditioneel op papier platgeslagen wordt weergegeven en resulteert in een veelvoud aan 2d-extracten. Het menselijk brein maakt hier een 3d-plaatje van, wat met de komst van BIM natuurlijk niet meer nodig is. Een merkwaardige opmerking komt uit het publiek wanneer iemand aangeeft dat een platgeslagen doorsnede eenvoudiger te controleren is dan een model. “Daar staan tenminste maten op”.
IMG_20141126_211716
Bij iedere maatvoering op een extract, is de vraag waarom dit precies dat getal moet zijn. Het is vaak een redenatie van relaties tussen verschillende objecten. Waarom heeft een gevelbalk een bepaalde maat? …Omdat de balk op die positie tussen twee kolommen staat weergegeven. De kolommen staan in het hart van het stramien. De lengte van de gevelbalk is de stramienmaat minus de helft van een kolombreedte, wat met in achtneming van stelruimte resulteert in een bepaalde maat. Een redenatie die redelijk snel gaat, echter langzaam vergeleken met de controle in het model. Nog afgezien van alle mogelijkheden op het gebied van ‘modelcheck’, kan in het samengestelde gebouwmodel gezien worden wat de stelruimte is aan beide zijde door simpelweg te meten in het model. Overige relaties zijn zichtbaar, zelf terugrekenen is niet nodig waardoor de kans op fouten afneemt.
De presentatie gaat inmiddels al weer over een volgend onderdeel, namelijk communiceren in een BIM-omgeving. De BIM-omgeving, een ‘open’ omgeving waar participanten deelnemen met allerlei rollen en gebruik maken van allerlei verschillende tools. Gelukkig kan er ook dan gecommuniceerd worden vanuit het model en daarmee gemakkelijker óver het model. Het is een introductie op BCF (BIM Collaboration Format), zoals ook tijdens Building Smart Industry Day gepresenteerd.

Uiteindelijk vraagt iemand in de zaal naar communicatie op de bouwplaats met BCF. Instemmend wordt hierop gereageerd, want BCF kan ook ingezet worden als praatprent tijdens een werkoverleg of bouwvergadering. Stel je hebt als uitvoerder een vraag of behoefte aan meer informatie, over een bepaalde knoop in het ontwerp. Dan kun je vanuit die camerapositie een opmerking maken en objecten waar het betrekking op heeft selecteren. Een dergelijke opmerking is eenvoudig op te roepen tijdens een overleg. Daarnaast kan de opmerking eventueel meteen naar een ontwerper gestuurd worden. De camerapositie wordt in het ontwerpmodel opgezocht, zodra de BCF in de betreffende ontwerptool actief wordt. Snelheid en gemak, zijn de belangrijkste voordelen van BCF.
De reacties zijn positief, de gesprekken interessant. De middag wordt voortgezet met een aantal workshops en afgerond met een drankje aan de bar. Graag tot ziens bij een volgend (User Excellence) event.