BIMsnippet-sparingen

BIM snippets communiceren met BCF

Er wordt al veel gecommuniceerd met behulp van BCF (BIM Collaboration Format). Het feit dat objectinformatie kan worden meegenomen (GUID) met een […]