Terugblik; BIM coordinatie Hoog Catharijne

NHC terugblik

BIM-coördinatie Hoog Catharijne

Nu werkzaamheden voor project Nieuwbouw Hoog Catharijne in Utrecht sterk teruglopen, wordt het tijd voor een terugblik. Het grootste gedeelte van het bouwwerk is opgeleverd, namelijk de eerste fase. Winkelend publiek loopt nu vanuit Utrecht CS naar het centrum door deze opgeleverde bouwfase. Een fase waar het resultaat van een BIM proces gestalte heeft gekregen in het ontwerp zoals nu te aanschouwen. Over smaak valt te twisten, maar gelukkig heeft Solidu geen bemoeienis met de esthetische kant van het bouwwerk gehad. De nadruk lag op de maakbaarheid, waarbij gebruik werd gemaakt van een virtuele representatie van het bouwwerk (BIM).

Entreegebouw

In 2014 lag de nadruk op het Entreegebouw, een bouwwerk met winkels en woningen. Daaronder werd intussen een parkeergarage gerealiseerd en de start van de werkzaamheden aan de bovenbouw, hielden nauw verband met de voortgang van deze garage in de onderbouw. Hoewel de focus voor Solidu bij de bovenbouw lag, werden modellen van de onderbouw wel meegenomen, omdat dit belangrijke raakvlakken gaf met de bovenbouw.
Het virtuele bouwwerk werd opgetrokken naar een niveau waarmee werktekeningen konden ontstaan, maar ook referentiemodellen voor leveranciers en andere co-makers. Iedere discipline maakte 3d en 2d extracten van het eigen model. Daarbij werd voor de 2d-extracten gebruik gemaakt van elkaars modeldata (zodat er bijvoorbeeld ook constructieve kolommen op de tekening van de architect kwamen). Om de samenwerking compleet te maken, zaten disciplines met de aannemer bij elkaar op een gedeelde kantoorruimte die uitkeek op de bouwplaats.

Controle van het Gebouwmodel

Modelcheck, je kunt er een hele studie van maken. Toch kun je door domweg alle objecten met elkaar te vergelijken, een situatie schetsen van bijvoorbeeld de voortgang. Zeg dat in een eerste resultaat van een modelcheck, waarbij alle objecten van de architect zijn beoordeeld in relatie met alle objecten van bijvoorbeeld de constructeur, er een totaal van 100.000 opmerkingen naar voren komt. Dat is geen aantal om stuk voor stuk langs te lopen, maar dit resultaat in vergelijking met het resultaat na update van de modellen, geeft een trend aan in het ontwerpproces. Het is een valkuil om met deze grote getallen bij ontwerpers te zeuren, omdat dit een averechts effect heeft op de samenwerking. Je hebt elkaar nodig, ook voor de eigen informatiebehoeften.

modelcheck

Wat begon als de coördinatie van een handjevol modellen, liep in de tijd op tot ruim 280 stuks. Dit zijn unieke modellen, afkomstig van verschillende disciplines en aspecten. Daarbij ook een aantal inmetingen in de vorm van specifieke maatvoeringobjecten, puntenwolken, lijnen en vlakken, waarmee het totaal een grote dataset vormde waar geen enkele huidige modelchecker goed mee om weet te gaan. Reden om de coördinatie te splitsen per bouwdeel, waardoor werkbare situaties ontstonden voor de verschillende onderdelen.

Uitvoering

Waar het de uitvoering op de bouwplaats betrof, gaat het om de juiste onderdelen op de juiste plek. Het moet passen en het moet kloppen. Daar is modelcheck een hulpmiddel voor, maar uiteindelijk zijn het de bouwvakkers die het buiten klaarspelen. Dat zij ook gebruik kunnen maken van BIM, bewijst het onderwerp ‘BIM op de bouwplaats’. Hiervan zijn een aantal voorbeelden op het project, maar de focus voor Solidu lag bij de werkvoorbereiding, waar ondersteuning werd geboden in de vorm van BIM-coördinatie.

BIM construction

Met veel plezier is in de afgelopen jaren gewerkt aan dit project. Solidu dankt hiervoor de opdrachtgever (BAM) en alle overige betrokken partijen. Met name de afdeling werkvoorbereiding, waar inmiddels een aantal BIM enthousiastelingen zijn voortgekomen uit de samenwerking, heeft veel gedaan met de gebouwmodellen zoals door Solidu opgezet, maar ook de uitvoering. Een zogenaamd productiemodel, een verzameling van gecontroleerde modellen die klaar zijn voor realisatie, wordt nog steeds gebruikt door de uitvoerders. Het productiemodel is vergelijkbaar met een set definitieve tekeningen die op de bouwplaats liggen. Een groot voordeel ten opzichte van de tekeningen, is het inzicht door integraliteit en de extra dimensie (3d).

Bent u op zoek naar een BIM coördinator met grote affiniteit voor open standaarden en een intrinsieke motivatie om slimmer te werken, dan is dit mogelijk uw kans. Neem contact op met Solidu voor de mogelijkheden.