Training BIM op de bouwplaats

BIM op de bouwplaats

Wat?

Het vertalen van een informatiebehoefte van bouwplaats medewerkers naar een taakgerichte werkinstructie (TWI)

 

Voor wie?

Iedereen die informatie verstrekt aan bouwplaats medewerkers

 

Waar?

In uw eigen werkomgeving

openBIM op de bouwplaats

Processen blijven bestaan maar zijn wel onderhevig aan verandering door de komst van BIM. De training BIM op de bouwplaats gaat in op het onderwerp; informatiebehoefte van bouwplaats medewerkers. Door gebruik van (open) BIM data kan de bouwplaats medewerker effectief worden aangestuurd.
Lees ook de publicatie BIM op de Bouwplaats

Waar in een traditioneel proces tekeningen worden verstrekt die een overzicht geven van een bepaald aspect of discipline, bijvoorbeeld een bouwkundige werktekening van een architect, geeft BIM de mogelijkheid om een overzicht te genereren ten behoeve van een taak.

Informatiebehoefte

De deelnemer leert om data te verzamelen en weer te geven, ten behoeve van een taak op de bouwplaats. Het gebruik van data afkomstig uit de maak-industrie, maakt de uitvoering meer voorspelbaar. De relaties die relevant zijn voor een taak, tussen de verschillende onderdelen uit de maak-industrie, worden onderzocht en verzameld. De uitkomst is bijvoorbeeld een PDF bestand, te gebruiken in combinatie met een tool van voorkeur (waaronder ook een printer).

Er wordt gebruik gemaakt van open standaarden zoals IFC en BCF in combinatie met een eigen software tool van keuze. Voor een overzicht van door buildingSMART gecertificeerde tools, kijk hier

De trainingen vinden bij voorkeur in-corporate plaats, waarbij gebruik gemaakt wordt van de eigen tools van voorkeur (soft- en hardware).

De training is bestemd voor werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders, BIM coördinatoren, BIM managers en BIM regisseurs.

Inzet

De training duurt tenminste 2 (bij voorkeur aparte) dagdelen. Het eerste dagdeel vindt de introductie plaats en de theorie. Het tweede dagdeel is hands-on, waarbij deelnemers een eigen onderdeel uitwerken. Aanvullende dagdelen helpen de organisatie om een werkmethodiek binnen bedrijfsprocessen te standaardiseren.

Na afloop van de training hebben deelnemers inzicht in de nieuwe manier van werken en zijn in staat om informatie te verstrekken ten behoeve van een taak op de bouwplaats. Deelnemers leren communiceren met behulp van BIM, zowel ten behoeve van de eigen werkzaamheden als werkzaamheden van derden.

Deze training baseert zich op een aantal onderzoeken en praktijkervaringen.

Neem contact op voor meer informatie...