Verbeteren gebruikerservaringen met BCF

BIM Collaboration Format

Ja, klopt! Ik ben een duw aan het geven tegen BCF, op weg naar een verbeterde gebruikerservaring. Voor iedereen die in de dagelijkse praktijk werkt de open standaard, in de diverse BIM-tools die er zijn. Voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of haar stem niet wordt gehoord door de grote bedrijven achter die BIM-tools. Maar ook voor iedereen die in de toekomst met BCF gaat werken, omdat dit initiatief een permanente oplossing moet bieden.

Het gaat om certificering op basis van mogelijkheden van BCF bij import en export van Topics, ook wel issues, opmerkingen, clashes, verzoeken, etc… genoemd. Het kaderen van de mogelijkheden in een certificering, maakt het voor de gebruiker (en ook de softwareontwikkelaar) duidelijk wat met BCF kan worden gedaan in de desbetreffende software. Het maakt de communicatie omtrent een virtueel bouwwerk meer voorspelbaar en vermindert daarmee verstoringen van processen.

Nu is het voor een gebruiker onduidelijk wat een bepaalde software doet met BCF. Een belangrijke mogelijkheid van BCF, namelijk het onthouden van een camerastandpunt in een virtueel bouwwerk, kan zomaar niet werken in een BIM tool van keuze. Gewoon omdat de viewpoint informatie niet is geïmplementeerd in de betreffende software. De ontwikkelaar heeft de implementatie zeer beperkt gehouden maar laat het aan de gebruiker om dit te ontdekken. Mijn persoonlijke ervaring leert dat er bij de grote softwarebedrijven geen doorkomen aan is, tenzij het over een andere boeg wordt gegooid en vandaar dit initiatief.

BCF certificering
Grote softwarebedrijven binden zich aan de openBIM wereld, door een bijdrage aan buildingSMART International. Hier worden belangrijke open standaarden ontwikkeld en beheerd, waaronder ook BCF. De softwarebedrijven hebben een belang bij de open standaarden, omdat deze worden voorgeschreven door gebruikers en opdrachtgevers in de wereld. Dit belang laat zich vertalen naar een deelname aan het certificeringsprogramma, daar ben ik van overtuigd.

Voordat het zover is, moet er een voorstel komen. Nu ben ik aan het duwen om een groep belanghebbenden in Nederland zover te krijgen dat zij investeren in een groep, welke het initiatief verder gaat brengen en de kaders op zal stellen in een officieel voorstel aan de internationale BIM gemeenschap. Dat is waar de verandering teweeg moet worden gebracht.

Ik geef nog een duw, ook omdat ik het persoonlijk prachtig vind wanneer de grote bedrijven uit Nederland laten zien dat projectoverstijgende samenwerking leidt tot verbeterde processen voor de hele markt. Ik duw nu vanuit een spreekwoordelijke zolderkamer, in mijn eigen tijd en wanneer ik daar mogelijkheid voor zie in mijn eigen agenda. Dat moet professioneler, vandaar dit initiatief.

Uiteindelijk draait het ook om een financiële bijdrage, waarvan het in de praktijk moeilijk blijkt om deze op te halen. De kans bestaat daarom dat dit initiatief door een andere groep belanghebbenden wordt gedragen, indien het niet lukt om in Nederland de handen hiervoor op elkaar te krijgen. Het is aannemelijk dat er in dat geval andere kaders worden gesteld.

Stuur een Email naar mathijs.natrop@buildingsmart.nl indien je het belang erkent en aan dit initiatief wilt bijdragen, of neem contact op via deze website.